Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aโรค มือ เท้า ปาก : โรคระบาดที่มากับหน้าฝน


โรค มือ เท้า ปาก : โรคระบาดที่มากับหน้าฝน


โรค มือ เท้า ปาก : โรคระบาดที่มากับหน้าฝน

 

ช่วงหน้าฝนเด็กเล็กจะป่วยเป็นโรคมือเท้าปากสูง หากมีไข้ มีตุ่มแดง หรือมีแผลในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า แนะนำให้หยุดเรียนจนหายป่วย แต่หากมีไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ  ให้รีบนำเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

 

การป้องกันเบื้องต้น
 

  1. หมั่นล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาการ หลังเข้าห้องน้ำ และหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือสิ่งของต่างๆ 
  2. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก
     

ด้วยความปรารถนาดี
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โทร 0 2361 2727 หรือ 0 2361 2828 
www.thainakarin.co.th