Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลไทยนครินทร์
Lasik Center

             

      ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เปิดให่บริการรักษาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด หรือเอียง เรามุ่งเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทางด้านเลสิค

 
การบริการ
 
ให้บริการรักษาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด หรือเอียง มุ่งเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้ความความชำนาญ ความละเอียดอ่อน ความแม่นยำพร้อมการให้การบริการ และการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และทีมงานผู้ชำนาญการ

Lasik คือการแก้ไขสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง ด้วยการแยกชั้นกระจกตา และเลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตา ศูนย์เลสิคไทยนครินทร์ให้การรักษา แก้ไขสายตาด้วยเทคโนโลยี Wave front เฉพาะบุคคลใครบ้างที่เหมาะจะทำเลสิค

 • อายุมากกว่า 18 ปี และมีสายตาคงที่
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้าม เช่น SLE
 • ไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ไม่มีโรคทางกระจกตาผิดปกติ, โรคต้อกระจก
 • ไม่ได้กินยารักษาสิว Roaccutane


การเตรียมตัวก่อนทำเลสิค

 • สำหรับผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์แบบนิ่ม ควรถอดเลนส์ล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน ส่วนผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์แบบแข็ง ควรถอดเลนส์ล่วงหน้า 
7 วัน ถ้าใส่แว่นตา ไม่เคยใช้คอนเทคเลนส์ สามารถนัดตรวจตาเพื่อทำ LASIK ได้เลย
 • ในวันที่ตรวจประเมินสภาพตา ไม่ควรขับรถมาเอง เพราะจะมีการหยอดยาขยายม่านตา ทำให้ตาพร่า แต่ละกลับมาเป็นปกติใน 4 – 6 ชม.

เนื่องจากการตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำ LASIK จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและการตรวจร่างกายเฉพาะบุคคล จึงแนะนำให้ผู้ที่สนใจจะทำ LASIK พบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน LASIK เพื่อตรวจและรับคำปรึกษา เพื่อทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 
การปฎิบัติตัวหลังทำ LASIK ในสัปดาห์แรก

 • ควรระมัดระวังอย่าให้น้ำหรือฝุ่นละอองเข้าตา
 • ครอบฝาครอบก่อนนอน เพื่อป้องกันการขยี้ตาระหว่างนอน ในช่วง 7 วันแรก
 • หยอดตาป้องกันการติดเชื้อ หยอดน้ำตาเทียม ตามแพทย์สั่ง
 • งดว่ายน้ำ ดำน้ำ เป็นเวลา 1 เดือน
 • ควรมาตรวจตามแพทย์นัด

คำถามที่พบบ่อย
LASIK สามารถแก้ไขสายตาสั้นและเอียงถาวรได้หรือไม่

 • การรักษาสายตาด้วยเลสิคสามารถรักษาภาวะสายตาสั้น และเอียงได้อย่างถาวร

การรักษาด้วย LASIK มีโอกาสเกิดผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง

 • อาการตาแห้ง เป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยในช่วง 3-6 เดือนแรก ซึ่งมักจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป รักษาโดยการหยอดน้ำตาเทียม
 • การเห็นแสงกระจาย มีโอกาสเกิดได้ 1% มักพบในคนที่สายตาผิดปกติมาก
 • การติดเชื้อพบน้อยมาก น้อยกว่าการติดเชื้อจากการใส่คอนแทคเลนส์เสียอีก

สายตายาวจากอายุสามารถทำเลสิคได้หรือไม่

 • สายตายาวตามอายุ เกิดจากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ใช้ปรับโฟกัสลดลง ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีเลสิค แต่เราสามารถใช้วิธีทางอ้อมที่เรียกว่า Monovision คือ การแก้ไขสายตาในตาข้างเด่นอย่างเต็มที่ และในตาข้างที่ไม่เด่น รักษาให้เหลือสายตาสั้นไว้บ้าง ประมาณ -1.00 ถึง -2.00 เพื่อช่วยในการมองใกล้

LASIK ทำให้ตาบอดได้หรือไม่

 • จากประวัติตั้งแต่มีการทำเลสิคมายังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยที่ตาบอดจากการทำเลสิค

PRK คืออะไร
PRK คือ การแก้ไขสายตาด้วยการขูดผิวกระจกตา
แล้วจึงเลเซอร์แก้ไขสายตา ต่างจากเลสิคตรงที่ไม่มีการแยกชั้นกระจกตา ในผู้ป่วยบางรายที่กระจกตาหนาไม่พอที่จะทำเลสิค และสายตาผิดปกติไม่มาก การทำ PRK ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 09.00 – 17.00 น.
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800 หรือ 09 2249 8139 (คุณวรณัน)

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ
 
อินโฟกราฟิค