Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


แผนกจักษุโรงพยาบาลไทยนครินทร์
Eye Department

 

             เพราะ “ดวงตา” เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการมองเห็น ซึ่งการมองเห็นที่ชัดเจนมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ดังนั้น “ดวงตา” จึงควรต้องได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน และควรได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าว แผนกจักษุโรงพยาบาลไทยนครินทร์จึงพร้อมให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจักษุวิทยา ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัย ภายใต้การดูแลอย่างเป็นมิตรและใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่

 
การบริการ
 • ตรวจวัดสายตาเพื่อการตัดแว่น
 • ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจคัดกรองต้อหิน
 • ตรวจจอประสาทตา
 • ตรวจลานสายตาเพื่อทำใบขับขี่
 • ตรวจวัดสายตา วัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจตาอาชีวะอนามัย
 • ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาเข
 • ตรวจรักษาและผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ
 • ตรวจรักษาโรคเบาหวานขึ้นตา
 • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท
 • ตรวจรักษาภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด
 • ผ่าตัดสลายต้อกระจก และเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • การเลเซอร์จอประสาทตา ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา หรือมีรูฉีกขาดที่จอประสาทตา
 • ตรวจตา ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสำหรับเด็ก
   

เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์

 • IOL MASTER  (เครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียม)
 • FUNDUS CAMERA (เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา)
 • OCT  (เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา)
 • CTVF (เครื่องตรวจลานสายตา)
 • เครื่องตรวจตาอาชีวะอนามัย
 • เครื่องสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวนด์
 • เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา
 • YAG – LASER (เครื่องเลเซอร์รักษาต้อหิน)
 • 532 – LASER (เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา)


โรคและอาการ

 • ต้อลม ต้อเนื้อ
 • ต้อหิน
 • ภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาเข
 • อาการติดเชื้อทุกประเภทบริเวณดวงตา
 • โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 • ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

แผนกจักษุ 
เปิดบริการทุกวัน :
เวลา 08.00 น. - 19.30 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์
โทร 0 2361 2727 หรือ 0 2361 2828 
ต่อ แผนกจักษุ

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ