Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A

ศูนย์ทางเดินอาหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
Gastrointestinal Center


      ศูนย์ทางเดินอาหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

 • กรดไหลย้อน กลุ่มที่มีอาการกดไหลย้อนในหลอดอาหาร เช่น แสบร้อนหน้าอก เรอเปรี้ยว และกลุ่มที่มีอาการนอกหลอดอาหาร เช่น จุกแน่นในลำคอ ไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก มีเสมหะหรือกระแอมบ่อย ฟันผุหรือกลิ่นปากเรื้อรัง
 • มีสิ่งแปลกปลอมคงค้างในทางเดินอาหาร เช่น เหรียญ ก้างปลา กระดูกสัตว์
 • อาการปวดท้อง จากโรคกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้ และลำไส้อักเสบ
 • ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ซีด หรือโลหิตจางที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
 • การติดเชื้อ H.pylori ในกระเพาะอาหาร
 • การขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง การปวดเบ่ง และถ่ายไม่สุด
 • ลำไส้แปรปรวน
 • ติ่งเนื้อ เนื้องอก หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร และลำไส้
 • โรคตับชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี  ไขมันอุดตันในตับ ภาวะตับอักเสบจากการรับประทานยาต่างๆ ตับแข็ง เนื้องอกและมะเร็งตับ
 • โรคในระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาวะตาเหลือง ตัวเหลือง ดีซ่าน ตับอ่อนอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี
หรือท่อน้ำดี ถุงน้ำดีอักเสบ ท่อน้ำดีอักเสบ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี
 
การบริการ
 
 • การตรวจวินิจฉัย รักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค หรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง หรือมีอาการเนื้องอกดังกล่าว
 • การให้คำแนะนำสำหรับดูแลและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบ พร้อมแนะนำแนวทาง
  การออกกำลังกายและเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันอุดตันในตับ
 • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ
 
อินโฟกราฟิค