Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


แผนกกายภาพบำบัด
           ให้คำปรึกษา ดูแล รักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด ในกลุ่มอาการ
ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ข้อไหล่ติด กระดูกสันหลังคด จากความผิดปกติของกระดูก  กล้ามเนื้อและเส้นประสาท การฟื้นฟูสุขภาพภายหลังการผ่าตัด
การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต  กล้ามเนื้ออ่อนแรง การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และระบบทางเดินหายใจ ในผู้ป่วย โรคหัวใจ และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ
 
           นอกจากนี้มีการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย ( Electrodiagnosis ) เพื่อช่วยวินิจฉัยการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ และ การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ( Bone Mineral Density Measurement) เพื่อค้นหาความแข็งแรงของกระดูก ภาวะกระดูกพรุน และโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกหักง่ายโดยเฉพาะหญิงวัยหมดประจำเดือน 
 
การบริการ
 
แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันสมรรถภาพร่างกาย โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยจะให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญได้แก่ กลุ่มกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (Musculoskeletal disease) , โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหลอดเลือดหัวใจ , โรคระบบทางเดินหายใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งบางโรคไม่สามารถให้การรักษาทางยาได้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำได้ปกติสุขมากที่สุด

การบริการทางด้านแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ

 • การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การตวจไฟฟ้าวินิจฉัย(Electrodiagnosis) ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อตรวจวัด และคาดการณ์ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและประสาทที่มีปัญหา
 • การฝังเข็มโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อลดอาการของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ
 • การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy) 

                                                                         
การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (Musculoskeletal disease)

 • ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)
 • กล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ข้อต่อยึดติด
 • หมอนรองกระดูกอักเสบ/ทับเส้นประสาท
 • อาการปวดคอ บ่า หลังเรื้อรัง
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังส่องกล้องซ่อมแซมเอ็นข้อเข่าหรือข้อไหล่
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาทและผู้สูงอายุ

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • เนื้องอกสมอง
 • การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
 • อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
 • โรคอัมพาตชนิดสั้นการทรงตัวลัการเคลื่อนหวสำหรับผู้สูงอายุ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ 

 • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
 • การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 
 • โรคหอบหืด
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคปอดบวม

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • แผนกกายภาพบำบัดมีห้องใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องแยกเฉพาะเพื่อรักษาผู้ป่วยเป็นการว่นตัว
 • ห้องตรวจของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ห้องตรวจตวจไฟฟ้าวินิจฉัย(Electrodiagnosis) ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • ห้องอ่างน้ำวน สำหรับ แขน ขา และทั้งตัว
 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
 • การรักษาโดยการใช้ความร้อนเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกาย
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น
 • การออกกำลังกายด้วยการการถีบจักรยาน
 • การออกกำลังกล้ามเนื้อ
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์     08.30 น. - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์   08.30 น. - 17.30 น.

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
อินโฟกราฟิค