Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ศูนย์กระดูกและข้อ (Bone & Joint Center)
 

             ศูนย์กระดูกและข้อ ดูแล รักษาปัญหากระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมประสบการณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถย่นเวลาที่ใช้และควบคุมค่าใช้จ่ายมิให้บานปลาย

 
การบริการ
 
ศูนย์กระดูกและข้อให้บริการด้าน
ศูนย์กระดูกและข้อให้บริการด้าน
1. การวินิจฉัยโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT/MRI
2. ให้การรักษาตามต้นเหตุหรือพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคโดยใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย
        2.1 การบาดเจ็บ เช่น การจัดและยืดามกระดูกที่หักให้เข้าที่เดิม สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อได้เร็ว กระดูกเชื่อมติดตามเวลา กล้ามเนื้อไม่ลีบ
  • การผ่าตัดกระดูกตะโพกหักในคนสูงอายุ
  • การผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยใช้การส่องกล้อง มีแผลขนาดเล็ก
  • การผ่าตัดโดยใช้กล้องเพื่อต่อนิ้วที่ขาด 
  • การผ่าตัดซ่อมกระดูกสันหลังโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
        2.2 การเสื่อม เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม การผ่าตัดจัดแนวกระดูกเข่าที่โก่งงอให้ตรง การเปลี่ยนข้อไหล่เทียม การผ่าตัดกระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ
        2.3 การติดเชื้อ เช่น การผ่าตัดขจัดหนอง กวาดล้างเชื้อแบคทีเรีย
        2.4 การแก้ไขความพิการผิดรูปในเด็ก เช่น การผ่าตัดแก้หลังคด แก้แขนคอก แก้เท้าผิดรูปโก่งงอ
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 09.00 น. - 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ
 
อินโฟกราฟิค