Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


แผนกสูติ-นรีเวช
OBSTETRICS & GYNECOLOGY

 

             ให้การบริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจที่ทันสมัยและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรค
              ด้านสูติกรรมมีการให้บริการการฝากครรภ์ทั้งครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยง (Risk Pregnancy) พร้อมหลักสูตรอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อความรู้สึกผ่อนคลาย
             ด้านนรีเวชมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช เช่น การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ทันสมัย การรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งรับประทานยา และ การผ่าตัดทั่วไป หรือ การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

 
การบริการ
 
แผนกสูติ-นรีเวชกรรมให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ต้องการเตรียมตัวก่อนแต่งงาน ก่อนตั้งครรภ์ และรับฝากครรภ์ ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ในระยะต่างๆ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (ULTRA SOUND) จนถึงการดูแลการคลอดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ การคลอดแบบบไม่เจ็บ ด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องกระดูกสันหลัง (บล็อกหลัง) และการคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดทางหน้าท้อง หลังคลอดมารดาจะได้รับการดูแลที่หอผักผู้ป่วยใน ชั้น5 และทารกจะได้รับการดูแลที่ห้องอภิบาลทารก (Nursery) ที่ชั้น5 เช่นเดียวกัน มารดาก่อนกลับบ้านจะได้รับการสอนการอาบน้ำ การเช็ดสะดือ การสอนให้นมบุตร (Breast Feeding) และอื่นๆ
การอบรม
       จัดการอบรมการดูแลสุขภาพของสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ผู้สนใจการอบรม การเตรียมพร้อมระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่แผนกสูติ-นรีเวช
การตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ และ เตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
        บริการการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาโรคแทรกซ้อนหรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้งหาความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่คู่สมรส และ บุตร
การตรวจภายในประจำปี
        มีความสำคัญต่อสตรีที่เคยมีเพศสัมพันธ์ เพื่อหาความผิดปกติที่ปากมดลูกที่มีความโน้มเอียงจะเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต
วัคซีนป้องกันโรค
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
วัยทอง
        ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสตรีวัยทอง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำตลอดจนการรักษาในกรณีที่เป็นความผิดปกติ
ปัญหาผู้มีบุตรยาก
        แผนกสูติ-นรีเวชกรรม ให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
การวางแผนครอบครัว
        แผนกสูติ-นรีเวชกรรมให้คำแนะนำด้านการวางแผนครอบครัวแก่คู่สมรสที่มีความประสงค์ในการคุมกำเนิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บรการทุกวัน : เวลา 08:00 น. – 20:00 น. 

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

อินโฟกราฟิค