Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลไทยนครินทร์
Pediatrics Department

 

             เราตกแต่งห้องด้วยสีสันสดใสเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพทย์ และพยาบาลที่ได้รับการอบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก ทำให้การมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับเด็กๆ อีกต่อไป
แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลไทยนครินทร์(OPD เด็ก) เปิดให้บริการดูแลและบำบัดโรครักษาต่างๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอด จนถึงอายุ 15 ปี โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแผนกกุมารเวช พร้อมสถานที่ๆ ช่วยผ่อนคลายเด็กๆ ด้วยห้องเล่น (Play room) ที่ภายในประกอบไปด้วยของเล่นที่มีความปลอดภัย และช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ  รวมถึงการเอาใจใส่จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
           ทางแผนกกุมารเวชกรรมยังได้แยกโซนเด็กเล็กถึงอายุ 3 ปี ที่มีสุขภาพดี (Well-baby Clinic) ออกจากโซนเด็กป่วย โดยแยกห้องเล่น (Play room) ออกจากแผนกเด็กป่วยด้วย
           ทางโรงพยาบาลมีกุมารแพทย์ประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน โดยเป็นกุมารแพทย์ที่จบวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินและความเจ็บป่วยของเด็กในยามวิกาลได้

 
การบริการ
 
ปัจจุบันแผนกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการดูแลรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 24 ชม. (ไทยบอร์ดและ/หรืออเมริกันบอร์ด) เช่น     
  • โรคหัวใจเด็ก
  • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
  • ปัญหาการนอน (เช่น เด็กนอนกรน / มีปัญหาหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ)
  • โรคภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก (รวมการทำ skin prick test  ตรวจเลือด หาสารแพ้
  • โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก 
  • โรคเลือดในเด็ก
  • โรคความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อในเด็ก (เช่น เด็กตัวเตี้ย  ลูกเป็นหนุ่ม/สาวเร็วกว่าวัย ฯลฯ)
  • ประสานงานกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในกรณีเด็กมีปัญหา ทางพฤติกรรม
         แผนกกุมารเวชกรรม (out-patient department) ให้บริการคลินิกเด็กสุขภาพดี แยกต่างหาก ซึ่งดูแลด้านการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ตามวัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและให้นมบุตร คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการ การป้องกันอุบัติเหตุและโภชนาการของเด็กตามวัย โดยมีการแยกห้องเด็กเล่นสำหรับเด็กสุขภาพดีออกจากเด็กที่ป่วยด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคในเด็กเล็กถึงอายุ 3 ปีที่มีสุขภาพดีเมื่อผู้ปกครองพามาฉีดวัคซีน
        นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยในชั้น 8 สำหรับเด็กที่ต้องเข้ามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและแผนกบริบาลทารกแรกเกิดอยู่ที่ชั้น 5 ซึ่ง ให้การดูแลรักษาเด็กแรกเกิดทั้งปกติ(Nursery) และที่มีปัญหาต้องดูแลพิเศษ (Nursery Intermediate care และ NICU) รวมทั้งมีห้องแยก (Isolate)  สำหรับเด็กที่มีภาวะที่ต้องแยกอยู่ออกจากทารกคนอื่น ๆ เช่น มีการติดเชื้อ เป็นต้น 
        ทางแผนกทารกแรกเกิดยังได้มีการสอนมารดาเกี่ยวกับการอาบน้ำทารก  การดูแลและให้นมบุตร  การกระตุ้นและสนับสนุนการให้น้ำนมแม่ ฯลฯทางแผนกได้จัดทำ video สอนสุขศึกษาซึ่งจะใช้ร่วมกับการสอนโดยตรงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางทารกแรกเกิดและทางแผนกยังจัดให้มีการตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screen) อีกด้วย
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 07.00 น. - 19.30 น.
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ