Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


คลินิกสราญรมย์
คลินิกพิเศษ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพทางความคิดและอารมณ์

            ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่และสารเสพติดชนิดต่างๆ 
ผู้มีปัญหาทางอารมณ์ เช่น มีอาการซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล, สามาธิและความจำผิดปกติ ปัญหาการนอนผิดปกติ, อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย, มีปัญหาบุคลิกภาพ
ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ออทิสติก พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้นและจิตเวชเด็กวัยรุ่น ด้วยแนวทางการรักษาของแพทย์เฉพาะทาง
ที่ผสมผสานศาสตร์ด้านพฤติกรรมบำบัด และจิตบำบัด ฯลฯ 
 

 
การบริการ
 
คลินิกสราญรมย์  เป็นคลินิกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาพยาบาลผสมผสานด้วยการใช้ยาร่วม
วิธีพฤติกรรมบำบัดและจิตบำบัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้แก่
ผู้ใช้บริการ  คลินิกสราญรมย์  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมให้การดูแลผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ 
ผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการนอนผิดปกติ  ผู้ที่ต้องการเพิ่มความจำและสมาธิ  เป็นต้น
อาการแบบนี้... เกิดกับลูกน้อยของคุณหรือไม่?
 • สมาธิสั้น
 • มีปัญหาการเรียน
 • พัฒนาการล่าช้า
 • ออทิสติก
 • ไม่ชอบไปโรงเรียน
 • ติดเกมส์
 • ซึมเศร้า
 • วิตตกกังวล
 • ปัญหาเด็กติดแม่
 • ก้าวร้าว
 • ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ
หมดกังวล...เพราะ
คลินิกสราญรมย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยจิตแพทย์เด็กโดยเฉพาะ
สอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่
คลินิกสราญรมย์ โทร 0 2361 2727 ต่อ 3928
 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน :

วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 08.30 - 20.00 น.             
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา 08.30 - 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ
 
อินโฟกราฟิค