Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aนพ. บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.39644
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

สำเร็จการศึกษา

  • พ.บ.,   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พศ.2553

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.17:00-20:00 น. -
อ.17:00-20:00 น. -
พ.17:00-20:00 น. -
พฤ.17:00-20:00 น. -
ศ.17:00-20:00 น. -
ส.17:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์