Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aพจ. มุกดา เจริญเศรษฐมห (เฉิน เหว่ย หลิง)
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800
    ประวัติการศึกษา 

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กวางเจา  มณฑลกวางตุ้ง สาธารณประชาชนจีน                        

    วุฒิบัตร

  • หนังสือประกอบโรคศิลปะ จากกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2544 

   ประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ประจำโรงพยาบาลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • แพทย์ประจำโรงพยาบาลกว๋องสิง กรุงเทพฯ

   ตำแหน่งปัจจุบัน

  • แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  ภาษา 

  •  ไทย, จีนกลาง
 
วัน เวลา หมายเหตุ
อ.08:30-17:30 น. -
ศ.08:30-17:30 น. -
ส.08:30-17:30 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo