Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. ฐานิศ พลานุเวศ
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.13134
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

      ประวัติการศึกษา

  • พ.บ.,   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วุฒิบัตร 

  • อนุมัติบัตรตจวิทยา  แพทยสภา

  • อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

     สมาชิกสมาคมแพทย์  

  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

     ประสบการณ์การทำงาน

  • กรมควบคุมโรคติดต่อ

  • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

  • โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ 

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • แพทย์ที่ปรึกษาสาขาผิวหนัง  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ  

 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.09:00-13:00 น. -
อ.09:00-19:30 น. -
พฤ.09:00-19:30 น. -
ศ.13:00-19:30 น. -
อา.09:00-19:30 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo