Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.34161
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

 การศึกษา

  • พ.บ.,   คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ประสบการณ์การทำงาน

  • หน่วยศัลยกรรมหลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ   ภาควิชาศัลยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ตำแหน่งปัจจุบัน

  • หน่วยศัลยกรรมหลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ   โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา   โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 ภาษา

  • ไทย  อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.17:00-20:00 น. -
ส.08:00-12:00 น. -
อา.09:00-17:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี