Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aพญ. ขนิษฐา กล่ำกลาย
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.25117
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     สำเร็จการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     วุฒิบัตรและอนุมัติบัตร

 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์  ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล

     ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

  พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • กุมารแพทย์อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์

     สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาชิกแพทยสภา       

 • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 • ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย  

     ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กุมารแพทย์อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

 • ไทย, อังกฤษ (Thai,  English)

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
 • กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิด
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.09:00-15:00 น. -
อ.09:00-15:00 น. -
พ.09:00-15:00 น. -
พฤ.09:00-15:00 น. -
ศ.09:00-10:00 น. -
อา.09:00-15:00 น. -
หมายเหตุ : ทำนัดหมายเด็กแรกเกิดที่อายุยังไม่ครบ 1 เดือน มา Follow up ที่แผนกกุมารเวช / เริ่มออกตรวจ 09.00 น. วันจันทร์-วันพฤหัสบดี , งดออกตรวจ วันอังคารที่ 1,2 ของทุกเดือน เวลา 12.00-13.30 น.

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


บาคาร่าออนไลน์สูตรบาคาร่าKUBETซอคเกอร์ลีก สล็อตคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี