Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. ธนภัทร์ จงไพบูลย์พัฒนะ
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.43981
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

สำเร็จการศึกษา

  • แพทยศาสตร บัณฑิตเกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • อายุรศาสตร์สาขา อายุรกรรมทั่วไป

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ส.12:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo