Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aพญ. นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.24159
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

สำเร็จการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ.2542

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์ 

  • แพทยสภา

ประสบการณ์การทำงาน

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ปี 2547-ปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • แพทย์ชำนาญการพิเศษประจำกลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเด็ก

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
 
วัน เวลา หมายเหตุ
ศ.17:30-19:30 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo