Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aพญ. มณีนุช ตั้งกิจวณิชย์เจริญ
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.38904
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

      การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

     สมาชิกสมาคมแพทย์  

  • วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

     ประสบการณ์การทำงาน

  • โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย  อังกฤษ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 
วัน เวลา หมายเหตุ
พ.06:00-20:00 น. -
พฤ.13:00-20:00 น. -
ศ.06:00-20:00 น. -
ส.06:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo