Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aนพ. ประภาส ธีระกุล
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.9238
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     ประวัติการศึกษา

 • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

     วุฒิบัตร

 • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • สาขาศัลยกรรมความงาม

     สมาชิกสมาคมแพทย์ 

 • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามสหรัฐอเมริกา

     ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • หัวหน้าแผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

 • ไทย, อังกฤษ
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.08:00-20:00 น. -
อ.08:00-20:00 น. -
พ.08:00-11:30 น. -
พฤ.08:00-20:00 น. -
ศ.08:00-16:30 น. -
อา.08:00-12:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo