Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aพญ. มณี สุวรรณศิริกุล
ใบอนุญาตเลขที่ : ว.5549
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800

     สำเร็จการศึกษา

  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     วุฒิบัตร

  • อเมริกันบอร์ดผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

  • อเมริกันบอร์ดผู้เชี่ยวชาญทางการตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาท  (EMG)

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังเข็ม

     สมาชิกสมาคมแพทย์ 

  • แพทยสภา

  • American Medical Association

     ประสบการณ์การทำงาน

  • แผนกกายภาพบำบัด   โรงพยาบาลหัวเฉียว

  • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู    โรงพยาบาลสมิติเวช

     ตำแหน่งปัจจุบัน 

  • แพทย์ที่ปรึกษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ 
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.16:30-19:30 น. -
ศ.09:00-12:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์


999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo