โรงพยาบาลไทยนครินทร์
Select Language ThaiEnglish China Japan
ค้นหารายชื่อแพทย์

ทพญ. สุรีย์พร ภาณุตระกูล
วัน
เวลา
หมายเหตุ
จ.
09:00 - 20:00 น.
-
อ.
09:00 - 20:00 น.
-
พ.
09:00 - 20:00 น.
-
ศ.
09:00 - 20:00 น.
-
ส.
09:00 - 20:00 น.
-
 ทพญ. ธัญยธรณ์ นริพทะพันธุ์
วัน
เวลา
หมายเหตุ
จ.
09:00 - 12:00 น.
-
อ.
09:00 - 17:00 น.
-
พ.
09:00 - 12:00 น.
-
พฤ.
09:00 - 17:00 น.
-
ศ.
09:00 - 17:00 น.
-
ส.
09:00 - 17:00 น.
-
 ทพญ. ขวัญลักษณ์ โลศิริ
วัน
เวลา
หมายเหตุ
จ.
09:00 - 16:00 น.
-
 ทพ. คม มนทกานติกุล
วัน
เวลา
หมายเหตุ
ศ.
09:00 - 16:00 น.
-
 รศ.ทพญ. ชุติมา มังกรกาญจน์
วัน
เวลา
หมายเหตุ
พฤ.
15:00 - 20:00 น.
-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NEXT
345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2361-2727, 0-2361-2828

โทรสาร : 0-2361-2777, 0-2361-2788 E-mail : contact.thainakarin@gmail.com

นักลงทุนสัมพันธ์|แนะนำ/ติชม|แผนผังเว็บไซต์ |รวมลิงค์