โอกาสรอดมีเพียง 5%เท่านั้น ไม่น่าเชื่อว่า ภรรยาผมจะกลับมา
แม่ผู้ยิ่งใหญ่ รักษาพ่อที่เป็นมะเร็งให้หายได้มา 15 ปี แล้ว
ผ่าตัดบายพาส
ผ่าตัดเปลี่ยนใต จากน้องสู่พี่
มะเร็งปอด เป็นได้ต้องรักษาให้หายได้
โรคอุโมงค์ทรวงอก