โรงพยาบาลไทยนครินทร์
Select Language ThaiEnglish China Japan


        Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2014       
รางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ประเภท “การให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม”  โดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ


        Platinum Award Hospital Quality 2014       
รางวัล Platinum Award จากงาน Platinum Award Hospital Quality 2014 บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ดีเด่นด้านการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิตHA – Hospital Re-Accreditation
 (ครั้งที่ 2)
คุณภาพที่ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปี 2013


                     Continuous Excellent Quality                   

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรห้องปฏิบัติการสาขาธนาคารเลือดที่มีผลการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ระดับเยี่ยมอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2012

              Best CEO Award            
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัล Best CEO Award ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้แก่ คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการบริษัท ในงาน Set Award 2008 พิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ เป็นผู้ยึดหลักคุณธรรม กำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารองค์กรและมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสำคัญ แลรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี้ รพ.ได้รับการเสนอชื่อเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Performance Award ในงานเดียวกัน


Eat Safe Eat Smart Award
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตรให้โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อแนะนำสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก (Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering CAC / RCP 39-1993) ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ (Eat Safe Eat Smart) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  


     Taxpayer Recognition Award 2011    
รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554 จากนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มอบรางวัลเพื่อยกย่อง และเป็นเกียรติกับผู้เสียภาษีที่ดี มีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเสียภาษีตามหลักบรรษัทภิบาลรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แรงงาน เนื่องจากฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมภายในองค์กรและส่งไปอบรมภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างดีเสมอมา


         Platinum Award Hospital Quality 2011       
รางวัล Platinum Award จากงาน Platinum Award Hospital Quality 2011บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ดีเด่นด้านการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิต


       Tokio Marine Taiyou Award 2011        
รางวัล Tokio Marine Taiyou Award 2011 โดยบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับบริษัทฯ ในอันที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดการบริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ความถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ


   Asia’s 200 Best Under a Billion 
หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 9 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือกในการจัดอันดับ โดยนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งค้นหาสุดยอดบริษัท 200 แห่ง จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มียอดขาย ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2010HA – Hospital Re-Accreditation
 (ครั้งที่ 3)
คุณภาพที่ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปี 2016 (เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559)

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2361-2727, 0-2361-2828

โทรสาร : 0-2361-2777, 0-2361-2788 E-mail : info@thainakarin.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์|แนะนำ/ติชม|แผนผังเว็บไซต์ |รวมลิงค์
stephen curry shoes lebron shoes new balance shoes yeezy shoes asics shoes kyrie irving shoes canada goose Nike Air Force 1 curry shoes lebron james shoes hyperdunk 2016 curry shoes adidas nmd shoes stephen curry jerseys salomon stephen curry shoes adidas nmd shoes curry 2 ultra boost adidas kyrie irving shoes kyrie 1 Nike hyperdunk lebron soldier michael jordan shoes air jordan shoes nike air max Nike Free Nike Huarache kobe bryant shoes Nike Hyperdunk lebron james shoes