Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  Aนพ. อนุรักษ์ เจริญทรัพย์
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน 3 วัน กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612800
    สำเร็จการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วุฒิบัตร

  • ว.ว.,   ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลราชวิถี (กรมการแพทย์)


     สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

     ประสบการณ์การทำงาน

  • ความรู้ความชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวได้เหมือนธรรมชาติ,ผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียมที่หลุดหลวม, ผ่าตัดข้อสะโพกเทียม,ผ่าตัดกระดูก สันหลังทุกชนิด และแก้ไขกระดูกสันหลังที่รับการผ่าตัดมาแล้วไม่สำเร็จ

  • แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิคส์  โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์

  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ

     ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ   โรงพยาบาลไทยนครินทร์

     ภาษา

  • ไทย,     อังกฤษ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
วัน เวลา หมายเหตุ
จ.08:30-17:00 น. -
อ.09:00-17:00 น. -
พฤ.08:30-17:00 น. -
ศ.09:00-15:00 น. * เฉพาะเวลา 17:00 - 20:00
ส.18:00-20:00 น. -

ข้อมูลเบื้องต้นในการนัดหมายแพทย์

เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก


ข้อมูลผู้ป่วยเงื่อนไข

1. การนัดตรวจนี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงในการนัดตรวจล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยัน วัน เวลา สถานที่และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันนัดตรวจอีกครั้ง ภายใน 2 วัน หลังจากที่ท่านทำการนัดตรวจ
 
2. วัน-เวลาที่ท่านนัดตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์