facebook Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A

 

จุดให้บริการลูกค้าต่างชาติ

-  ลงทะเทียน

 -  คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

-  ขอใบอนุญาตทำงาน

             ณ บริเวณชั้น G


พูดคุยกับเจ้าหน้าที่