Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A
ค้นหาแพทย์

หมายเหตุ : ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาสอบถามได้ที่แผนก Call Center
โทร. 0 2361 2727
ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์มะเร็งโฮลิสติค

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ


ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์คลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกสราญรมย์

แผนกหู คอ จมูก
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกสูติ-นรีเวช


แผนกอายุรกรรม
ศูนย์ทันตกรรม
แผนกศัลยกรรม


แผนกฉุกเฉิน

แผนกกายภาพบำบัด
แผนกรังสีวินิจฉัย
Not Match
คลินิกตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

ศูนย์ทางเดินอาหาร

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ


แผนกจักษุ

ศูนย์โรคเต้านม
ศูนย์เลสิค


ศูนย์สมองเเละระบบประสาท
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่