facebook Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A
ค้นหาแพทย์

หมายเหตุ : ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาสอบถามได้ที่แผนก Call Center
โทร. 0 2361 2727
ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์


ศูนย์กระดูกและข้อ
ศูนย์มะเร็งโฮลิสติค

ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์คลินิกแพทย์แผนจีน
คลินิกสราญรมย์แผนกหู คอ จมูก


แผนกกุมารเวชกรรมแผนกสูติ-นรีเวช


แผนกอายุรกรรม


ศูนย์ทันตกรรมแผนกศัลยกรรม


แผนกฉุกเฉิน

แผนกกายภาพบำบัด
แผนกรังสีวินิจฉัย
คลินิกตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

ศูนย์ทางเดินอาหาร

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
แผนกจักษุ


ศูนย์โรคเต้านม
ศูนย์เลสิค


ศูนย์สมองเเละระบบประสาท
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่