Call Center : 0 2361 2727   |  A  A  A
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
 
 
 
 
นัดแพทย์ศูนย์และคลินิกบริการ


ศูนย์สมองและระบบประสาท
Brain and Neurology Centerศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความพร้อมในด้านการดูเเลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างมาก โดยทีมสหสาขาวิชา เเพทย์เฉพาะทางระบบประสาทเเละสมอง ทีมศัลยเเพทย์ประสาท ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักจิตบำบัด เภสัชกร เครื่องมือทางการเเพทย์ที่ครบครันเเละได้มาตรฐานมารองรับแและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการ อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้าน โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์
The Heart Centerให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาหัวใจอย่างละเอียด การตรวจด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางโรคหัวใจ การรักษาการผ่าตัด การติดตามดูแล ในหออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจ และทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถรองรับเหตุหัวใจฉุกเฉิน 24 ชม.ศูนย์กระดูกและข้อ
Bone & Joint Centerศูนย์กระดูกและข้อ ดูแล รักษาปัญหากระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของคุณ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการผ่าตัดผ่านกล้อง แทนการผ่าตัดใหญ่ เปิดแผลกว้างในคนไข้โรคกระดูกและข้อ เพื่อให้การวินิจฉัยและการตรวจรักษาเป็นไปอย่างเที่ยงตรงแม่นยำ หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่า การฟื้นตัวจึงเร็วกว่า นับเป็นวิทยาการ และเทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถเห็นผลการรักษาที่ชัดเจน ภายในระยะเวลาไม่นาน
 
ปรึกษาแพทย์

Submit
 
 
ข่าวสารไทยนครินทร์
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรม “Happy Life by ชีวจิต ปีที่ 2” โดยมี พญ. ขนิษฐา ตันติสิริสมบูรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุและหัวหน้าแผนกจักษุ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ "เทคโนโลยีแก้ปัญหาดวงตา" พร้อมบริการตรวจวิ...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดโครงการ “Thainakarin Insure Love CSR” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล อาทิ เพาะพันธุ์กล้าไม้ ปลูกป่าชายเลน และทาสีสะพาน โดยเรียนเชิญผู้บริหารตัวแทนประกันและตัวแทนประกันชีวิตชั้นนำของประเทศเข้าร่วมทำกิจกรรม ณ หน่วยบัญชาการต่อ...
 
 
กิจกรรมไทยนครินทร์
 

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่